Persil Persil-Premium Persil

Otisak

Provider:

Henkel AG & Co. KGaA

Kojeg predstavlja lično odgovorni akcionar:
Henkel Management AG, kojeg predstavlja Upravni odbor:
Carsten Knobel (predsedavajući), Jan-Dirk Auris, Sylvie Nicol, Bruno Piacenza, Jens-Martin Schwärzler, Marco Swoboda predsednica Nadzornog odbora dr. Simone Bagel-Trah

Sedište:

Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf

Adresa:

40191 Düsseldorf
Nemačka

Tel.:

0049-211-797-0

Fax:

0049-211-798-4008

Komercijalni registar:

Amtsgericht Düsseldorf HRB 4724

PDV broj:

DE 11 94 29 301

E-pošta:

corporate.communication@henkel.com

Obrazac za kontakt:

Korporativne komunikacije