Persil Persil-Premium Persil

Koja je svrha kože?

Koja je svrha kože?

Šta je koža?

Koža se sastoji od tri sloja:

  • hipodermis, duboki sloj;
  • dermis, srednji sloj;
  • i epidermis, površinski sloj, koji podrazumeva rožnati sloj (stratum corneum).

Dermis i epidermis su postavljeni iznad debljine od oko 2-4 milimetara prema površini tela.

Koja je uloga kože?

Koža nije samo najveći organ tela, ona takođe igra vitalnu ulogu u formiranju zaštitnog omotača, kontrolišući njegovu temperaturu i održavanje potrebne hidracije. Odrasli u proseku sadrže 60% vode, dok ovaj procenat može biti mnogo veći kod beba.

Kako koža ispunjava svoju ulogu?

Koža delimično štiti telo zahvaljujući stratum corneum, koji pokriva epidermis i ima vrlo poseban sastav, sa blago kiselim pH. Postoje različite vrste aktera prirodne hidratacije (NMF, za prirodni hidratantski faktor), koji su „čuvari“ hidratantne kože. Oni zadržavaju vodu i sprečavaju da se podiže na površinu i isparava. NMF-ovi su zaštićeni epidermalnim lipidima, ali iz različitih razloga ovaj hidrolipidni film se menja.