Persil Persil-Premium

Radna odeća

Kako tretirati radnu odeću

Pažljivo razvrstajte veš na svetle i tamne boje. Izaberite ciklus pranja na visokoj temperaturi ili za veš u boji. Dozirajte sredstvo za uklanjanje mrlja po potrebi. Izaberite deterdžent za veoma prljav veš. Izaberite ciklus sa pretpranjem za izuzetno prljav veš.

Da biste najbolje uklonili prljavštinu, nemojte da punite mašinu do vrha. Izaberite najvišu moguću temperaturu za odgovarajuću tkaninu (vidi simbol za negu). Ne-delikatni beli veš ili veš u boji može takođe da se potopi u rastvoru deterdženta tokom noći pre mašinskog pranja. Izaberite deterdžent za veoma prljav veš.

Izbor deterdženata:

  • Persil Universal Powder

Temperatura pranja:
40ºC do 95ºC

Obratite pažnju na uputstva za negu na vašim tkaninama.