Persil Persil-Premium

Teksas

Kako tretirati teksas

Okrenite odeću na naličje. Napunite veš mašinu samo do trećine njenog kapaciteta. Izaberite ciklus za osetljiv veš. Podesite ciklus obrtanja na maksimalno 600 obrtaja u minuti. Okačite odeću napolju da se osuši odmah posle pranja.

Preporučujemo:

  • Persil Color Gel
  • Persil Lavender Color Gel
  • Persil Sensitive Gel
  • Perwoll za crnu i delikatnu odeću

Temperatura pranja:
Do 40°C

Obratite pažnju na uputstva za negu na vašim tkaninama.

Preporučeni proizvodi