Persil Persil-Premium

Spasite planetu

Pranje na nižim temperaturama

Kada bi cela planeta jednom mesečno prala veš na 40° umesto na 60°

Ako bi svi Henkel-ovi potrošači prali jednom nedeljno na 30° umesto na 40° to bi za svet značilo uštedu od 1,4 milijarde kWh energije (ili 760.000 tona CO2).

Ako bi svi potrošači jednom nedeljno prali veš na 30° umesto na 40° to bi za svet značilo uštedu od 3,9 milijardi  kWh energije (ili 2,2 Mio tona CO2).