Skip to Content

Otisak

 

Provider:

 

Henkel AG & Co. KGaA

 

Kojeg predstavlja lično odgovorni akcionar:
Henkel Management AG, kojeg predstavlja Upravni odbor:
Carsten Knobel (predsedavajući), Marco Swoboda, Sylvie Nicol, Wolfgang König, Mark Dorn predsednica Nadzornog odbora dr. Simone Bagel-Trah

Sedište:

Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf
 

Adresa:

40191 Düsseldorf
Nemačka

 

Tel.:

0049-211-797-0

 

Fax:

0049-211-798-4008

Komercijalni registar:

Amtsgericht Düsseldorf HRB 4724
 
 

PDV broj:

DE 11 94 29 301

 

E-pošta:

corporate.communication@henkel.com

 

Obrazac za kontakt:

Korporativne komunikacije