Skip to Content

O simbolima za negu tkanine

Svaki odevni predmet i tkanina uopšte, bi trebalo da poseduju etiketu sa oznakama za adekvatno tretiranje pri pranju, sušenju i peglanju.

alt

Odevni predmeti se ne mogu prati i moraju se hemijski očistiti.

alt

Ručno pranje do 40ºC.

alt

Perite u uobičajenom programu na temperaturi do 30ºC.

alt

Perite u uobičajenom programu na temperaturi do 40ºC.

alt

Perite u uobičajenom programu na temperaturi do 50ºC.

alt

Perite u uobičajenom programu na temperaturi do 60ºC.

alt

Perite u uobičajenom programu na temperaturi do 70ºC.

alt

Perite u uobičajenom programu na temperaturi do 95ºC.

alt

Perite u programu za sintetiku, npr. za nežnu odeću ili programu za lako održavanje, na temperaturi do 30ºC.

alt

Perite u programu za sintetiku, npr. za nežnu odeću ili programu za lako održavanje, na temperaturi do 40ºC.

alt

Perite u programu za sintetiku, npr. za nežnu odeću ili programu za lako održavanje, na temperaturi do 50ºC.

alt

Perite u programu za sintetiku, npr. za nežnu odeću ili programu za lako održavanje, na temperaturi do 60ºC.

alt

Perite u programu za lako održavanje na temperaturi do 30ºC.

alt

Perite u programu za lako održavanje na temperaturi do 40ºC.

alt

Ne peglati.

alt

Ne peglati vrelom peglom, samo do 110ºC i po mogućnosti bez pare.

alt

Peglati umereno vrelom peglom, do 150ºC.

alt

Peglati vrelom peglom, do 200ºC.

alt

Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi.

alt

Sušiti u sušilici, uobičajeno.

alt

Okapati položeno u hladu.

alt

Okačiti da se suši.

alt

Okačiti da se suši u hladu.

alt

Okapati okačeno u hladu.

alt

Sušiti položeno.

alt

Sušiti položeno u hladu.

alt

Okapati položeno.

alt

Ne čistiti hemijski.

alt

Samo hemijski čistiti.

alt

Odevni predmet se može očistiti sa tetrahloretilenom, ugljovodonikom, R113 i R11 otapalima.

alt

Odevni predmet se može očistiti sa R113 i ugljovodoničnim otapalima.

alt

Odevni predmet se može tretirati tehnikama mokrog čišćenja.

alt

Odevni predmet se može očistiti sa tetrahloretilenom, ugljovodonikom, R113 i R11 otapalima sa ograničenjima temperature i vlage.

alt

Odevni predmet se može očistiti sa R113 i ugljovodoničnim otapalima, sa ograničenjima temeprature i vlage.

alt

Odevni predmet se može tretirati tehnikama mokrog čišćenja.

alt

Odevni predmet se ne može tretirati izbeljivačem i treba se prati samo koristeći deterdžent za bojeni veš i blagi deterdžent.

alt

Odevni predmet se može tretirati izbeljivačem na bazi hlora i kiseonika (na primer, deterdžent sve u jednom).

alt

Odevni predmet se može tretirati izbeljivačem na bazi kiseonika (na primer, deterdžent sve u jednom).

*Važna napomena: Navedeni simboli za negu su registrovani zaštićeni znakovi od strane Ginetexa. Bilo kakva uoptreba ovih simbola zahteva prethodno odobrenje Gintexa.

Za više informacija posetite: https://www.ginetex.net/