Skip to Content

Farmerke

Farmerke

Kako tretirati farmerke

Okrenite tkaninu tako da spoljna strana bude unutra. Napunite mašinu za veš samo do jedne trećine kapaciteta. Odaberite program pranja za osetljivu tkaninu. Podesite program centrifuge na maksimum 600 obrtaja u minuti. Okačite tkaninu da se osuši odmah nakon pranja.