Kako odabrati pravu dozu

 

Pronaći ćete instrukcije o tačnoj dozi koja će se koristiti na svakom pakovanju Persila.

 

Dodatne, korisne savete možete pronaći na ovoj web stranici: prava količina deterdženta zavisi od tvrdoće vode u regionu i stepenu zaprljanja vaših tkanina i može se lako videti u tabeli za doziranje na pakovanju proizvoda.

 

Zatražite od kompanije za snabdevanje vodom da vas obavesti o tvrdoći vode u vašem području. Odgovarajuće informacije  o podacima za kontakt možete naći na računu za vodu ili na Internetu. 

 

Ako vaša mašina ima kapacitet da pere veš težine preko 5 kg, na pakovanju našeg proizvoda možete pronaći posebna uputstva o dodatnim dozama za maksi mašine.

 

Čaša za doziranje će vam pomoći da izmerite potrebnu količinu deterdženta. Jedostavno zatražite besplatnu čašu za doziranje ili besplatnu kuglu za doziranje. U slučaju upita možete se obratiti našim stručnjacima na broj 011/2072-200.