Kada ceo svet pere jednom mesečno na 40°, umesto na 60°

Loading...

Kada bi svi Henkelovi potrošači prali jednom nedeljno na 30° umesto 40°, uštedeli bi 1,4 milijarde kWh energije (ili 760.000 tona CO2).

 

Ako bi svi potrošači prali jednom nedeljno na 30° umesto 40°, uštedeli bi 3,9 milijardi kWh energije u svetu (ili 2,2 milijuna tona CO2).