Da biste postigli prave efekte pranja, neophodno je da utvrdite ispravnu dozu deterdženta. Ona zavisi od količine i zaprljanosti veša, i od tvrdoće vode.
Loading...

Razmotrite naše preporuke

Na svakom Persil proizvodu pronaći ćete preporuke za doziranje, u kojima se pravi razlika između manjeg, srednjeg i visokog nivoa zaprljanosti. Razvrstavanje veša prema nivou zaprljanosti je stoga značajan korak za pravilno doziranje deterdženta.

 

Što je veća zaprljanost veša, potrebna vam je veća količina deterdženta. Imajte na umu da su različite količine proizvoda potrebne u zavisnosti od toga da li koristite Gel, Powder ili Megaperls, tako da uvek proverite svako posebno pakovanje proizvoda da na odgovarajući način prilagodite dozu.

Upoznajte se sa tvrdoćom lokalne vode

Tvrdoća vode se razlikuje od regiona do regiona. Da biste pravilno dozirali deterdžent, treba da zatražite od lokalne kompanije za snabdevanje vodom precizan stepen tvrdoće vode. Zatim možete jednostavno da podešavate dozu deterdženta u skladu sa datom tvrdoćom vode prateći uputstva u tabeli na nalepnici svakog Persil proizvoda.

Proverite veličinu mašine

Količina doziranja na pakovanju zasniva se na tipičnom opterećenju mašine kapaciteta od 4,5 do 5 kg. Ako imate mašinu sa većim bubnjem, takođe možete pronaći posebno doziranje za velike mašine na svakom Persil proizvodu.

Stvaranje čistijeg sveta

Naši sertifikati

Henkel je pionir u razvoju ekoloških deterdženata i prva je kompanija koja je 2005. godine potpisala „Povelju za održivo čišćenje” međunarodnog udruženja za sapune, deterdžente i sredstva za održavanje higijene. Kompanije koje se pridruže ovoj inicijativi međunarodnog udruženja za deterdžente i kućnu hemiju preuzimaju na sebe zadatak da kontinuirano unapređuju svoje procese i godišnje izveštavaju o ekonomskom, ekološkom i društvenom napretku postignutom na osnovu definisanih ključnih cifara.

Odgovornost kompanije Henkel

Kao pionir na polju održivosti, želimo da pokrećemo nova rešenja za održivi razvoj i razvijamo naše poslovanje na odgovoran i ekonomično uspešan način. To obuhvata sve aktivnosti naše kompanije – u čitavom lancu vrednosti.